Kontakt:

e-mail: PanJestMoimSchronieniem@gmail.com

tel.: +48 730 704 709

 

 

Adres:

ul. Dzielnicowa 11

04-666 Warszawa

NIP: 9521231385

 

 

Nr kont bankowych w banku PKO BP:

Pan jest moim schronieniem

PLN 50 1020 1127 0000 1302 0328 2407 – konto złotówkowe

EUR 55 1020 1127 0000 1102 0328 2415 – konto walutowe