Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.” J 15,7

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11, 28

Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Ps 139, 13

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorą wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ez 36, 26

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie i nie lękajcie się». Mt 17, 7

„Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”. Rz 8, 26

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Flp 4, 13